Nabídka služeb


Elektroinstalace
 • osvětlení vnitřní a vnější
 • technologická a motorická instalace
 • záložní napájení a náhradní zdroje
 • uzemnění a hromosvody
 • elektronické zabezpečovací systémy
 • elektronické požární systémy
 • kamerové systémy
 • televizní rozvody
 • telefonní systémy
 • počítačové sítě a dodávky
 • kontrola přístupu osob a docházky
 • ozvučení objektů
 • systémy jednotného času
 • záložní napájené a náhradní zdroje


Automatizace, měření a regulace
 • měření a regulace budov
 • building management systémy
 • automatické systémy řízení technologických procesů
 • systémy kontroly řízení


Výroba elektrických rozváděčů nízkého napětí do 4000 A se zkratovou odolností do 100 kA
 • distribuční a napájecí rozváděče
 • rozváděče záložních zdrojů energií
 • rozváděče řídící s automaty ASŘ a MaR
 • ovládací panely
 • dispečerská pracoviště
 • elektroměrové a podružné rozvodnice
 • zásuvkové skříně